Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Rapport adviescollege Stikstofproblematiek

« terug naar Stikstofcrisis

Rapport adviescollege Stikstofproblematiek

Op 25 september 2019 kwam het rapport 'Niet alles kan' van het adviescollege stikstofproblematiek (commissie Remkes) uit. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet meer mag worden toegepast. Voor de bouw betekent dit dat vergunningsprocedures stil zijn komen te liggen. Niet omdat het project een te grote stikstofuitstoot zou veroorzaken, maar omdat een deugdelijke onderbouwing ontbreekt.

Het advies van de commissie voor de bouwsector is kwalitatief:

Het Adviescollege is van mening dat er in de bouw winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen en door beter gebruik van innovatieve technieken en materialen. Datzelfde geldt voor bedrijven die aanleg-, beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in Natura 2000-gebieden. Deze bedrijven dienen te worden gestimuleerd deze werkzaamheden emissiearm uit te voeren. Het Adviescollege adviseert aanbestedingsvoorwaarden en vergunningsvoorwaarden hierop aan te passen.

Vergeleken met andere sectoren is de bijdrage aan de stikstofdepositie van de bouw gering: slechts 0,6% (zie figuur 1).

Figuur 1: De bouw draagt slechts 0,6% bij aan de stikstofdepositie.

Over het algemeen kunnen projecten die volgens de AERIUS calculator een voldoende lage stikstofdepositie hebben, doorgang vinden.

Link: www.omgevingsweb.nl/themadossier/pas

Laatst bijgewerkt: 28-10-2019.