Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Stap 5: ADC-toets

« terug naar Stikstofcrisis

Stap 5: ADC-toets

Als schade aan kwetsbare Natura 2000-gebieden en habitattype niet kan worden voorkomen, is er voor sommige projecten de mogelijkheid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets.

De drempel ligt hiervoor echter hoog. Er moet namelijk sprake zijn van:

  • het ontbreken van Alternatieven;
  • het bestaan van een Dwingende reden van groot openbaar belang om het project doorgang te verlenen (werkgelegenheid, volkshuisvesting, volksgezondheid, nationale economische belangen, verkeersveiligheid, duurzaamheid) én
  • de schade aan kwetsbare habitattype moet geCompenseerd worden door de aanleg van nieuwe natuur binnen of buiten de huidige Natura 2000 gebieden.

Bij het succesvol doorlopen van de ADC-toets kan de natuurvergunning worden verleend.

 

Laatst bijgewerkt: 30-10-2019.