Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Stikstof, uitstoot en depositie

« terug naar Stikstofcrisis

Wat is stikstof, -uitstoot en -depositie?

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof en dit is niet schadelijk. Wel schadelijk zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof).

Als NOx en NH3 in de grond terecht komen, heet dit vermestende depositie. De landbouw is vooral verantwoordelijk voor emissie van NH3 en de bouw eigenlijk alleen verantwoordelijk voor NOx-uitstoot (figuur 3).

Figuur 3: De bouw is vooral verantwoordelijk voor NOx-uitstoot en aandeel bouw in totale uitstoot gering. (© RIVM). Note: 1 kg. NOx is 0,30 kg stikstof en 1 kg NH3 is 0,82 kg stikstof.

De depositie (neerslag) van stikstofverbindingen is afhankelijk van de afstand tot de bron, landschap, status als natuurgebied en weersomstandigheden (Dit zijn vaste invoerbronnen voor de Aerius-calculator) en afhankelijk van de gebruiksfactoren locatie, emissiekarakter (hoogte, snelheid, temperatuur) en emissiehoeveelheid.

Voor het totale jaargemiddelde van de depositie van NOx en NH3 geldt, volgens het RIVM een landelijke onzekerheidsmarge van 25 tot 30 procent. Op lokaal niveau bedraagt die onzekerheid 60 tot 95 procent. Bij het berekenen van de stikstofdepositie spelen onzekerheden bij de broninvoer een rol. Zo is de stikstofemissie van mobiele werktuigen onzeker.

Link: www.rivm.nl/stikstof

Laatst bijgewerkt: 18-11-2019.