Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Aardbevingsbestendig ontwerpen, middag-avondmodules 2018

Op de woensdagen 17, 24 en 31 januari 2018 organiseert Bouwen met Staal drie middag-avondmodules over Aardbevingsbestendig ontwerpen. Er zijn in totaal zes modules over verschillende onderwerpen. Voor alle modules zijn voldoende aanmeldingen, dus deze gaan door.

« terug naar Cursussen

Middag-avondmodules

Groninger Forum In de middag-avondmodules, die begin 2018 zijn geprogrammeerd, worden in zes dagdelen praktische rekenvoorbeelden gepresenteerd en onder begeleiding van de docenten klassikaal uitgewerkt. De lessen worden verzorgd door leden van de technische commissie 13 van Bouwen met Staal. Het themanummer aardbevingsbestendig ontwerpen (nr. 255) van het vaktijdschrift Bouwen met Staal behandelt de achtergronden bij de lesstof en wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle deelnemers van de middag-avondmodules.

De zes modules behandelen verschillende onderwerpen waarop door u afzonderlijk is in te schrijven. Volgt u meer of alle modules, dan ontvangt u korting op de cursusprijs.

De middag-avondmodules zijn een vervolg op de zeer druk bezochte seminars en workshops over aardbevingsbestendig ontwerpen, die door Bouwen met Staal werden georganiseerd. Tijdens de tweedaagse seminars in 2015 werd de basis gelegd voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van gebouwen als gevolg van de geïnduceerde aardbevingen in Groningen. Als vervolg daarop werd tijdens workshops in 2016 een start gemaakt met aardbevingsbestendig ontwerpen met staal en metselwerk. In 2017 volgde de eerste reeks middag-avondmodules waarop in 2018 een licht gewijzigd vervolg komt.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de themapagina bevingsbestendig. De NPR 9998 is gratis te downloaden via www.nen.nl/aardbevingen.

Onderwerpen

Kijkt u aub. op de afzonderlijke pagina's van de modules (door op het onderwerp te klikken) voor meer informatie over het programma.

Rekenvoorbeelden

Voor elke module is een rekenvoorbeeld opgesteld binnen technische commissie 13 (TC 13) Aardbevingsbestendig ontwerpen van Bouwen met Staal. De validatie en verificatie van de rekenvoorbeelden heeft eveneens plaatsgevonden in de technische commissie in nauwe samenwerking met de redactie van Bouwen met Staal. De rekenvoorbeelden sluiten aan op de actuele versie van de praktijkrichtlijn NPR 9998. Deze wordt vanwege de snel voortschrijdende inzichten regelmatig geactualiseerd. Met name de zogeheten contourenkaart (met piekgrondversnellingen) en het elastische responsspectrum zijn aan verandering onderhevig. In alle beschouwde gevallen wordt uitgegaan van de grenstoestand near collapse. De rekenvoorbeelden worden uitgewerkt voor de analysemethoden lateral force (lineair-elastisch, statisch) en (eventueel) modal response spectral analysis (lineair-elastisch, dynamisch). Niet-lineaire methoden als de push-over en de time history analysis komen aan de orde, maar niet als rekenvoorbeeld uitgewerkt.

In oplopende volgorde van complexiteit beschrijft de NPR 9998 de volgende vier methodieken:

  1. lateral force (lineair-elastisch, statisch)
  2. modal response spectral analysis (lineair-elastisch, dynamisch)
  3. push-over (niet lineair-elastisch, statisch)
  4. time history analysis (niet lineair-elastisch, dynamisch)

Download hier een tijdschriftartikel met korte uitleg over de vier methoden.

 

 

Bestemd voor

Bouwtechniek Academie Raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs en toezichthouders (ambtenaren bouwtoezicht en private bouwplantoetsers). Ook interessant voor technisch ingestelde architecten, bouwkundigen, bouwkundig tekenaars, aannemers, staalbouwers, leveranciers van bouwproducten en docenten.

Niveau

MBO+, HBO en TU

Kenniseenheden

T.b.v. Constructeursregister: 2 KE/PE-punt per module. 12 KE/PE-punten als u alle 6 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Aardbevingsbestendig ontwerpen aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst. Het Constructeursregister wordt beheerd door Bouwen met Staal en de Betonvereniging. Deelnemers ontvangen uitsluitend op aanvraag een bewijs van deelname.

Tijdsduur

Driemaal een middag/avond van 15.00 u. tot 21.00 u. met (als u de gehele middag-avondmodule bijwoont) een eenvoudige maaltijd.

Waar en wanneer

MovaresWoensdagen 17, 24 en 31 januari 2018
BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Kosten en studiemateriaal

Voor alle zes modules samen: € 1.295 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 1.495 voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief syllabus met presentatie en/of uitgewerkt rekenvoorbeeld van de module en literatuur zoals vaktijdschrift Bouwen met Staal nr. 255. De prijs is ook inclusief catering.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. De prijzen zijn zo opgebouwd, dat u korting ontvangt als u meerdere modules volgt. Wilt u niet alle modules, maar uitsluitend één of enkele modules volgen? Geef dit dan alstublieft aan in het veld Opmerkingen onderaan het aanmeldformulier.

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

5 modules

6 modules

bedrijfsleden

€ 275

€ 525

€ 750

€ 955

€ 1.135

€ 1.295

niet-bedrijfsleden

€ 315

€ 605

€ 865

€ 1.100

€ 1.310

€ 1.495

Achtergrond

Wiersum muuranker De middag-avondmodules worden georganiseerd door Technische Commissie 13 Aardbevingsbestendig ontwerpen van Bouwen met Staal in het kader van de Bouwtechniek Academie. De Bouwtechniek Academie is een samenwerkingsverband tussen Betonvereniging, Bouwen met Staal en HTI. Alle evenementen over dit onderwerp worden georganiseerd in samenwerking met het EPI-kenniscentrum, het kennis- en praktijkcentrum op het gebied van aardbevingsbestendig (ver)bouwen. De werkgroep waarin de rekenvoorbeelden worden ontwikkeld, wordt financieel ondersteund door M2i.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088 3531212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl.