Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Brand en brandveiligheid van staal- en staal-beton constructies

Aan de hand van praktische rekenvoorbeelden leert de cursist om zijn of haar brandveiligheidsadviezen rekenkundig te onderbouwen. U kunt zich zelfbewuster opstellen als adviseur brandveilig ontwerpen richting uw opdrachtgever. Het niveau van deze cursus is vanaf MBO met ervaring en levert 9 kennispunten op voor het Constructeursregister.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Achtergrond

Het belastinggeval brand is vaak dominant bij het ontwerpen van een staal- of staal-beton constructie. Toch krijgt dit in het ontwerp- en bouwproces vaak onvoldoende aandacht, waardoor minder economische oplossingen gekozen worden. De cursist leert hoe optimaal met het belastinggeval brand rekening gehouden kan worden. Vanuit de eisen aan constructies en gevels in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, worden oplossingen behandeld hoe (veilig én economisch) aan de eisen voldaan kan worden en hoe dit rekentechnisch onderbouwd kan worden. Het gebruik van beschikbare tools maakt een belangrijk onderdeel uit van de cursus. Na actieve participatie in de cursus is de cursist in staat het brandveilig ontwerpen en bouwen met staal succesvol in de praktijk te brengen en het eigen bedrijf hiermee richting opdrachtgevers te profileren.

Niveau

HBO/TU, MBO met ervaring

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor (constructief) ontwerpers, constructeurs, docenten, medewerkers van controlerende instanties, aannemers en staalconstructiebedrijven.

Constructeursregister

Het Constructeursregister kent de cursist 9 punten toe voor het volgen van deze cursus.

Tijdsduur

De cursus is kassikaal in 3 middag-avonden van 15:00 tot 21:00 uur.

Waar en wanneer

Locatie: De Vechtsebanen, Mississipidreef 151 in Utrecht.
Data: donderdagen 4, 11 en 18 april 2024.

Programma

Lesdagen 1 + 2, docent: Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck)

 • Brandveiligheid algemeen
 • Brandveiligheidsconcepten
 • Eisen en oplossingen voor hallen en verdiepingbouw
 • Wanneer onbeschermd staal en hoe kun je beschermen?
 • Belastingen bij Brand (EN 1991-1-2)
 • Inleiding Fire Safety Engineering
 • Rekenen aan staal en brand (EN 1993-1-2)
 • Fire Safety Engineering (hoe doe je het in de praktijk) met praktijkvoorbeelden en cases
 • Demonstratie van tools (brandveiligmetstaal.nl, Ozone, CaPaFi)

Lesdag 3, docenten: Rob Stark (IMd Raadgevende Ingenieurs) en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck

 • Rekenen aan staal-beton bij brand (EN 1994-1-2)
 • Membraanwerking bij staalplaat-betonvloeren (deel liggers niet beschermen), inleiding
 • Membraanwerking bij staalplaat-betonvloeren (deel liggers niet beschermen), achtergronden en rekenmethode
 • Geïntegreerde liggers 
 • demonstratie van tools (Potfire, Macs+, GLigger)

Kosten en Studiemateriaal

De prijzen zijn € 1.495,- voor bedrijfsleden vereniging BmS en € 1.760,- voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief onderstaand studiemateriaal.

 • BmS-boek Fire (Eurocode 3) A.F. Hamerlinck, Fire. Fire safety and fire resistant design of steel structures for buildings according to Eurocode 3 (Steel Design 2), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2021, ISBN 978-90-75146-04-2, formaat 23x25 cm, 164 p.
 • BmS-boek Staal-beton (Eurocode 4) J.W.B. Stark en R.J. Stark, Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton constructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2009, ISBN 978-90-72830-83-8, formaat 23x25 cm, 228 p.
 • Info en tools van http://www.brandveiligmetstaal.nl
 • Macs+ Brandgedrag van staal-beton vloersystemen: Achtergronddocument en Ontwerp Handleiding.
 • BmS-rapport Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding.
 • Diverse artikelen in vaktijdschrift Bouwen met Staal.
 • Nomogrammen
 • LOCAFI+ Juridische context.
 • Les materiaal wordt in een online lesomgeving ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Gelieve zich uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum via de 'Meld je aan'-button boven- of onderaan deze pagina aanmelden. Iedere deelnemer voor zich.
U ontvangt een automatische notificatie. Op het moment dat er voldoende animo is ontvangt u een definitieve bevestiging.
Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het emailadres voor facturatie!
Bij ‘Opmerkingen’ kunt u het eventuele inkoopnummer of overige opmerkingen kwijt.