Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Hallenbouw 2024

Donderdagen 7,14, 21, 28 november en 12 december 2024 organiseert Bouwen met Staal de cursus Hallenbouw 2024. 

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Doel

Donderdagen 7,14, 21, 28 november en 12 december 2024 organiseert Bouwen met Staal de cursus Hallenbouw. Leidraad hierbij vormt het boek Hallen. De inhoud van de cursus volgt losjes de hoofdstukindeling met de onderwerpen vloeren, gevels en daken, stabiliteit, constructiesystemen, constructief ontwerp, brandveiligheid, kosten en duurzaam bouwen. Een dag, bestaande uit twee modules (middag én avond), wordt besteed aan het constructief ontwerp én het toetsen van een geschoorde hal met inbegrip van de verbindingen. De modules kunnen los van elkaar worden gevolgd. Elke module duurt 2,5 uur met een middag- en een avondmodule op dezelfde dag. De cursusdagen liggen één week uit elkaar. De lessen zijn voor een beperkt aantal personen klassikaal. Tevens bestaat de mogelijkheid om de cursus via MS Teams bij te wonen.

Afb.: Gebouw AR-IPKW, arch. en foto: Space Encounters.

Programma

Deze middag- en avondmodules zijn afzonderlijk te volgen en zijn gebaseerd op de hoofdstukken van het studieboek Hallen. Waar mogelijk zijn de auteurs van de hoofdstukken aan deze cursus verbonden als docent. Het programma en de vermelde data zijn definitief.

 1. Inleiding Hallen door Joris van der Vorst (architect ASK-Romein) en Mic Barendsz (projectleider/bouwkundige bij Bouwen met Staal) (donderdag 7 november 2024 's middags)
 2. Gevel en dak door Niels Blauwiekel (dak- en gevelspecialist M3C) en Otto Kettlitz (dak- en gevelspecialist Nieman-Kettlitz & lid technische commissie Dumebo-DWS) en Marco Pauw (hoofdredacteur Bouwen met Staal)  (donderdag 7 november 2024 's avonds)
 3. Vloeren door Ab van den Bos (directeur NLyse Consultants) (donderdag 14 november 2024 's middags)
 4. Stabiliteit van hallen & Constructiesystemen voor hallen door Bert Snijder (hoogleraar Staalconstructies Technische Universiteit Eindhoven) (donderdag 14 november 2024 's avonds)
 5. Kosten van hallen door David Meijer (bouwkostenadviseur (Vitruvius Bouwkostenadvies) en Rayaan Ajouz (onderzoeker Bouwen met Staal & constructeur Witteveen+Bos) (donderdag 21 november 2024 's middags)
 6. Brandveiligheid van hallen door Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsexpert Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck) (donderdag 21 november 2024 's avonds)
 7. Constructief ontwerp geschoorde hal & Toetsen ontwerp geschoorde hal door Marcel van Odenhoven (eigenaar/directeur en constructeur Adviesburo Van Odenhoven) (donderdag 28 november 2024 's middags)
 8. Verbindingen in halconstructies door Cock Dol (zelfstandig constructeur) en Marcel van Odenhoven (eigenaar/directeur en constructeur Adviesburo Van Odenhoven) (donderdag 28 november 2024 's avonds)
 9. Kraanbanen door Bram van de Kaa (Tata Steel IJmuiden) (donderdag 12 december 2024 's middags)
 10. Duurzaam bouwen met staal door Bauke Bonnema (projectleider duurzaamheid Bouwen met Staal) (donderdag 12 december 2024 's avonds)

Voor een afzonderlijke module meldt u zich aan door op de pagina van de module te staan en daar op de button 'meld je aan voor deze cursus' te klikken. Als u de gehele cursus wilt volgen meldt u zich aan vanaf de hoofdpagina. Wilt u een aantal modules volgen, dan geeft u dat aan in het 'Opmerkingen'-veld.

Achtergrond

Ongeveer de helft van alle nieuw gefabriceerde staalconstructies in Nederland is onderdeel van een bedrijfshal of ander gebouw met industriefunctie. In de ons omringende landen is dat niet heel anders. Reden waarom gezegd wordt, dat de hallenbouw de kurk is waarop de staalbouw drijft. Met de (mede door de pandemie opgestuwde) hausse aan e-commerce en het groeiende belang van Nederland als ict-hub zijn het vooral distributiecentra en datacenters die de hallenbouw een boost geven. Reden waarom Bouwen met Staal in 2019 een boek geheel heeft gewijd aan dit gebouwtype. Het constructieve aspect staat daarbij centraal met het ontwerp en de toetsing van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3. Maar er is zeker ook aandacht voor andere ontwerp- en uitvoeringsaspecten, zoals vloeren, gevels en daken, de eisen van opdrachtgevers, de wensen van de architect en belangrijke randvoorwaarden zoals duurzaam bouwen, brandveiligheid en kosten. De cursus bestaat uit modules van 2,5 uur die afzonderlijk te volgen zijn door de cursisten. Bij de module-indeling is de hoofdstukopbouw van het boek min of meer gevolgd. Als docent treedt in veel gevallen de auteur van het gelijknamige hoofdstuk op met eventueel één of meerdere side-kicks.

De gehele cursus richt zich vooral op constructief ontwerpers, constructeurs, staalbouwers, aannemers en technisch ingestelde architecten en bouwkundigen.

Afb.: Gebouw AR-IPKW, arch. en foto: Space Encounters.

Docenten

Docenten zijn: Joris van der Vorst (architect ASK-Romein), Ab van den Bos (directeur engineering DIANA FEA), Niels Blauwiekel (dak- en gevelspecialist M3C), Otto Kettlitz (dak- en gevelspecialist Nieman-Kettlitz & lid technische commissie Dumebo-DWS), Bert Snijder (hoogleraar Staalconstructies Technische Universiteit Eindhoven), Marcel van Odenhoven (eigenaar/directeur en constructeur Adviesburo Van Odenhoven), Cock Dol (zelfstandig constructeur), David Meijer (bouwkostenadviseur (Vitruvius Bouwkostenadvies), Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsexpert Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck), Bauke Bonnema (projectleider duurzaamheid Bouwen met Staal), Rayaan Ajouz (onderzoeker Bouwen met Staal & junior-constructeur ABT), Marco Pauw (hoofdredacteur Bouwen met Staal) en Mic Barendsz (projectleider/bouwkundige bij Bouwen met Staal).

Bestemd voor

Geïnteresseerden in met name de ontwerpaspecten van het onderwerp hallenbouw, zoals constructief ontwerpers, constructeurs, aannemers, staalbouwers, architecten, bouwkundigen, toeleveranciers aan de staalbouw, docenten, studenten, bouwtoezichten, enz.

Niveau

MBO, HBO en WO

Kenniseenheden Constructeursregister

Deelnemers ontvangen kenniseenheden voor het Constructeursregister; 2 KE/PE-punt per module, 20 KE/PE-punten als u alle 10 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Hallenbouw aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie van het Constructeursregister gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst. Bij deze cursus ontvangen deelnemers een deelnamecertificaat.

Tijdsduur

Middag+avonden van 15:00 uur tot 21:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur) met losse modules van 15.00 - 17.30 u. en van 18.30 - 21.00 u.
Inclusief, indien u zowel de middag- als avondmodule bijwoont, een eenvoudige maaltijd.

Waar en wanneer

Bouwen met Staal, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer en online via MS Teams. Graag bij Opmerkingen vooraf de voorkeur opgeven: klassikaal of online.

Donderdagen 7,14, 21, 28 november en 12 december 2024

Kosten en studiemateriaal

Voor de hele cursus: € 2.000,- voor bedrijfsleden van vereniging BmS en € 2.320,- voor overige belangstellenden. 
Het boek Hallen is inbegrepen in de deelnamekosten. Aanvullend ontvangen de deelnemers de syllabus met presentaties en opgaven. De prijs is inclusief catering maar exclusief BTW. Uitsluitend op aanvraag geldt, dat cursisten die het boek al in bezit hebben, € 100,- korting ontvangen op de cursusprijs.
Op deze cursus zijn onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. 

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

5 modules

6 modules

7 modules

8 modules

9 modules

10 modules

bedrijfsleden

€ 410

€ 690

€ 940

€ 1.160

€ 1.360

€ 1.530

€ 1.680

€ 1.800

€ 1.910

€ 2.000

niet-bedrijfsleden

€ 460

€ 770

€ 1.060

€ 1.320

€ 1.550

€ 1.750

€ 1.930

€ 2.080

€ 2.210

€ 2.320

Aanmelden

Aanmelden via het formulier onder de 'Meld je aan'-button bovenaan deze pagina waarna u een automatische notificatie ontvangt (eventueel in de SPAM).

In het veld Opmerkingen svp aangeven:

 • aan welke modules u wilt deelnemen
 • of u in het bezit bent van het boek Hallen
 • inkoop-/ordernummers of andere belangrijke informatie t.b.v. de facturatie
 • eventuele dieetwensen
 • of u online deelneemt

Pas wanneer de cursus voldoende deelnemers heeft ontvangt u de definitieve bevestiging met alle details.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal in samenwerking met onder andere Dumebo-DWS en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar opleidingen@bouwenmetstaal.nl. De cursusmodule Gevel en dak vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal met SBRCURnet.