Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Dynamica, inleiding in de BV/BmS

Naarmate constructies slanker worden, neemt de noodzaak toe om het dynamisch gedrag te beoordelen. In vier avonden leert u de probleemstelling te formuleren, de belastingen te schematiseren en de respons te beoordelen. Deze cursus wordt afgesloten met een examen en levert 8 kennispunten op. Deze cursus is tevens onderdeel van het 2e jaar van de Masteropleiding en is op (post-)HBO-niveau.

« terug naar Cursussen

De noodzaak om van constructies het dynamisch gedrag te beoordelen neemt toe naarmate deze slanker worden. De in de tijd variërende belastingen mogen dan niet zonder meer worden vervangen door statische belastingen. Dat veel constructies relatief licht (slank) zijn, komt onder andere door nieuwe rekenmethodieken en nieuwe hoogwaardige materialen. Deze problemen komen niet in de vorm van kant en klare vraagstukken over dynamica op het bureau van de constructeur. Verschillende fasen moeten worden doorlopen om tot een goede oplossing te komen, te weten: formulering van de probleemstelling, schematisering van belasting en constructie, beoordeling en toetsing van de resultaten aan de hand van de geldende criteria.

Niveau

post-HBO, de cursus is onderdeel van de opleiding Constructief Ontwerpen, de door de NVAO geaccrediteerde professionele masteropleiding van BV/BmS Opleidingen.

Voor wie?

Constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, docenten, medewerkers controlerende instanties.

Constructeursregister

Het Constructeursregister kent de cursist 8 punten toe bij het behalen van het examen en 6 punten als de cursus gevolgd wordt zonder het examen te maken.

Tijdsduur

Vier bijeenkomsten à drie uur plus een toets. De cursus is een onderdeel van de opleiding Constructief Ontwerper BV/BmS.
Tijd: 18:25 - 21:15uur.
(indien online zijn de tijden iets aangepast)

Waar en wanneer

Locatie: MBO Utrecht, Australielaan 25, 3526 AB te Utrecht.
Data: 28 mei + 4, 11 en 18 juni 2024. 
Het tentamen duurt 120 minuten en is op 2 juli 2024 (niet verplicht voor deelnemers die alleen de cursus volgen).

Programma

  • Systemen met één vrijheidsgraad
  • Ongedempt en gedempt vrije trilling
  • Gedwongen trillingen (harmonische belasting)
  • Systemen met continu verdeelde massa en stijfheid
  • Schematiseren van complexe systemen tot systemen met één vrijheidsgraad
  • Respons op kortdurende belastings-verchijnselen
  • Discrete systemen met meer vrijheidsgraden
  • Dynamische belastingen in de praktijk en beoordeling van de respons

De cursus wordt afgesloten met een toets.

Kosten

De prijzen zijn € 1.225,- (excl. btw) voor bedrijfsleden Vereniging BmS; € 1.750,- (excl. btw) voor overige belangstellenden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link. Na aanmelding ontvangt u per E-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.