Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

NEN-EN 1090 lassen in één middag

BmS en NIL organiseren de cursus NEN-EN 1090 lassen in één middag volgens de NEN-EN 1090-2.

« terug naar Cursussen

De cursus van 30 mei zit vol. Wel is het nog mogelijk om u via de mail op de wachtlijst voor de volgende editie te plaatsen.

Zie ook: NEN-EN 1090 1&2 in één dag

Inhoud in het kort

LassenDeze cursus is bedoeld voor lasspecialisten bij staalconstructiebedrijven. De cursist wordt op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de norm NEN-EN 1090-2 'Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 2: technische eisen voor staalconstructies'. Er wordt in kort tijdsbestek diep ingegaan op hoofdstuk 7 over lassen, zodat de lascoördinator de wijzigingen in deze norm direct kan implementeren in het kwaliteitshandboek.

Achtergrond

De NEN-EN 1090 heeft een grote invloed op de werkzaamheden van opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus, tekenbureaus en staalconstructiebedrijven. NEN-EN 1090-2 is in augustus 2008 gepubliceerd en bevat de technische eisen voor de vervaardiging van staalconstructies. Deze norm is gewoonlijk van toepassing op overeenkomsten voor het leveren van staalconstructies en is bovendien de technische invulling van de CE-markering. Tevens is Eurocode 3, die met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit verplicht is, gebaseerd op de aanname dat de fabricage en montage voldoen aan EN 1090 (art. 1.3).

Een belangrijk hoofdstuk in EN 1090-2 is hoofdstuk 7 over het lassen. In 1090-2 worden eisen gesteld aan de lascoördinator, de kwaliteitsbeheersing van het lasproces, de lasmethodekwalificaties, de lasserskwalificaties, de lasprocedures, de keuring en beproeving van het laswerk, enzovoort. Deze zaken gaan met name de mensen aan die verantwoordelijk zijn voor het laswerk en voor de inspectie daarvan. Gewoonlijk zijn dit de lasspecialisten binnen een bedrijf. Om deze reden heeft Bouwen met Staal besloten om de module lassen uit de EN 1090 cursus nu afzonderlijk te aan te bieden. Daarmee wordt enerzijds bereikt dat er alleen mensen aan deelnemen waarvoor de stof van toepassing is en anderzijds wordt bereikt dat de lasspecialisten alleen dit gedeelte van de cursus kunnen volgen en niet belast worden met onderwerpen uit de EN 1090 waar zij nooit mee te maken hebben.

Niveau

MBO met ervaring, HBO

Bestemd voor

Deze cursus is onder andere bedoeld voor(aankomende) lascoördinatoren en werkvoorbereiders binnen constructiebedrijven, toezichthouders van overheidsbedrijven of ingenieursbureaus en onafhankelijke lasspecialisten.

Constructeursregister

Het Constructeursregister kent de cursist 2 punten toe voor het volgen van deze cursus.

Tijdsduur

13:30-17:00 uur

Waar en wanneer

Datum: 30 mei 2024
Deze cursus vindt plaats bij De Vechtsebanen Sports & Businesscampus, Mississippidreef 151 te Utrecht

Docent

Leo Vermeulen IWE, NIL, Zoetermeer

Programma (onder voorbehoud)

• Lasprocessen volgens EN 1090-2
• Lasserkwalificaties
• Lasprocedures
• Lasmethodekwalificaties
• EN ISO 3834 (kwaliteitsbeheersing)
• EN ISO 5817 (visuele keuring)
• EN ISO 14731 (lascoordinatie)
• Aanvullende eisen volgend uit EN 1090-2

Kosten

De prijs is € 430,- voor bedrijfsleden vereniging BmS en voor overige belangstellenden € 550,-. De prijzen zijn exclusief BTW. 

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via de 'Meld je aan'-button boven- of onderaan deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details. De factuur volgt per separate E-mail. Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het E-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer. Eventuele overige zaken/vragen kunt u aangeven bij ‘Opmerkingen’.

Aanvullende informatie

Door Bouwen met Staal is aanvullende informatie verzameld op de pagina CE-markering (literatuur en links).