Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Pv-panelen: uit de weg, op het dak

Op de dinsdagen 4 en 18 april 2023 organiseert Bouwen met Staal de tweedaagse cursus PV-panelen: uit de weg, op het dak. Deze bijeenkomsten zullen fysiek, dus in de klas, worden gehouden.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Inhoud

In Nederland zijn de daken van bedrijfshallen, megastores, distributiecentra en industriegebouwen groot en plat... Ideaal eigenlijk om er andere activiteiten of voorzieningen op te programmeren. Tot voor kort was het echter zeer uitzonderlijk dat deze daken werden benut als parkeerdek, sportveld of dakpark. Meestal lagen (en liggen) deze dakvlakken braak. Sinds enkele jaren is daar verandering in gekomen en is de potentie ontdekt. Met name om ze in te zetten voor energiewinst door er PV-panelen op te plaatsen.

De vraag ernaar is enorm, zo blijkt uit de praktijk. Maar daarmee neemt ook de problematiek toe, want er zijn veel haken en ogen, en vooral onbekende of onderkende consequenties vragen aandacht. Bestaande daken zijn vaak ‘tot op het bot’ uitgerekend, of kennen serieuze onvolkomenheden. Ze kunnen niet zondermeer de extra kilo’s van pv-panelen en bijkomende belastingen dragen. Ook nieuwbouw-daken worden nog vaak uitgerekend met een UC van 1,0+ en vragen om andere aanpak. Hier is dan ook een pleidooi voor een robuustere opzet gewenst.  

Deze (tweedaagse) fysieke cursus geeft technische en constructieve achtergronden en praktische wenken voor nieuwbouw en bestaande bouw om pv-panelen op een plat stalen dak aan te (kunnen) brengen en valkuilen bloot te leggen. Focus is bewust op (stalen) bedrijfshallen en andere industriegebouwen vanwege de enorme aantallen vierkante meters braak terrein. 

Afb.: Gold Forum, Eindhoven (foto: Pauwert Architectuur).

Programma 4 april 2023

12.30 – 13.00

Inloop met koffie/thee

13.00 – 13.05

Inleiding. 

Marco Pauw (Bouwen met Staal)

13.00 – 13.20

Inleiding nut en noodzaak van pv-panelen op het dak. Opbrengst pv-panelen. Maatschappelijke winst, energetische winst. 

Karin Keijzer - Van den Bosch (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

13.20 – 13.40

Solar in opkomst: hoe maak ik mijn dak met solar tot business case?

Bram Peperzak (Tw!st)

13.40 – 14.00

Pv-panelen, aandachtspunten, legplannen, prestaties en ballast 

Esdec

14.00 – 14.45

Brandwerendheid (incl. verzekeraars-perspectief) 

Ralph Hamerlinck (Adviesbureau Hamerlinck)

14.45 – 15.00

Pauze met koffie/thee

 

15.00 – 15.45

Aanpak bestaande voorraad en versterkingsmogelijkheden (incl. NEN 8700)

Jan Berkhout (Pieters Bouwtechniek)

15.45 – 16.30

Uitvoering/praktijk

Ben Verhoef (Holland Staal)

16.30 – 17.00

Forumdiscussie Weller, Hamerlinck, Berkhout en Verhoef met deelnemers

o.l.v. Marco Pauw

 
 
 

Programma 18 april 2023

12.30 – 13.00

Inloop met koffie/thee

13.00 – 13.05

Korte inleiding tot programma 

Marco Pauw (BmS) 

13.05 – 13.45

NEN 7250 

Chris van der Meijden (Kiwa BDA) 

13.45 – 14.30

Windbelasting

Chris Geurts (TNO)

14.30 – 14.45

Pauze

 

14.45 – 15.15

Wateraccumulatie/sneeuwbelasting

Jan Meester (Hageman)

15.15 – 15.45

De dunne plaat eronder...

Niels Blauwiekel (M3C)

15.45 – 16.30

Constructief ontwerp nieuwbouw dak met pv-panelen. Uitbreiding rekenvoorbeeld Hallencursus en Toetsing ontwerp geschoorde hal

Marcel van Odenhoven (Staalbouwkundig Adviesburo Van Odenhoven)

16.30 – 17.00

Forumdiscussie Van der Meijden, Geurts, Meester, Blauwiekel en Van Odenhoven met deelnemers

o.l.v. Marco Pauw

 

Bestemd voor

Geïnteresseerden in met name de ontwerpaspecten van het onderwerp hallenbouw, zoals constructief ontwerpers, constructeurs, aannemers, staalbouwers, architecten, bouwkundigen, toeleveranciers aan de staalbouw, docenten, studenten, bouwtoezichten enzovoort. 

Niveau

MBO, HBO en WO.

Kenniseenheden Constructeursregister

Deelnemers ontvangen 3 punten (kenniseenheden) voor het Constructeursregister.
Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de cursus Uit de wei, op het dak aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst.

Locatie

De Vechtsebanen, Mississippiedreef 151 te Utrecht.

Afb.: (l) Zonnepark Midden-Groningen bij Hoogezand-Sappemeer, (r) BioPartner Center 5, Leiden (foto: Popma en Ter Steege).

Kosten

€ 295,- voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 325,- voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief btw. Deelnemers die in 2021 de eerste editie online hebben bijgewoond krijgen 30% korting. De inhoud is grotendeels hetzelfde, maar klassikale kennisoverdracht kan effectiever zijn dan online. Er is één nieuw onderwerp (over de dakbeplating). Uiteraard zijn alle presentaties geactualiseerd en zijn discussies van vorig jaar erin verwerkt. Deelnemers aan de cursus Hallenbouw ontvangen 10% korting. Geef dit aan bij ‘Opmerkingen’ op het aanmeldformulier. 

Verschil met eerdere edities

De inhoud van editie 2023 is grotendeels gelijk aan die van 2021 en 2022. Grootste verschil met 2021 is, dat die cursus vanwege corona volledig online was, terwijl de cursus dit jaar in de klas plaatsvindt. Klassikale kennisoverdracht kan effectiever zijn dan online. Daarom worden deelnemers van vorig jaar in de gelegenheid gesteld om de cursus nogmaals met fikse korting bij te wonen. De kosten voor locatie, catering, docenten en organisatie worden daarvoor in rekening gebracht.

Er zijn twee nieuwe onderwerpen (over de dakbeplating en door de solarindustrie over het dak als business case) en een nieuwe inleider van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uiteraard zijn alle presentaties geactualiseerd – bijvoorbeeld aan de hernieuwde versie van de NEN 7250 – en zijn (de vele) discussies en vragen van vorig jaar erin verwerkt. Ook is er extra ruimte voor de forumdiscussies tussen sprekers onderling en met de zaal.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via de 'Meld je aan'-button boven- of onderaan deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details. De factuur volgt per separate e-mail. Geeft u alstublieft duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het e-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer. Eventuele overige zaken/vragen kunt u aangeven bij ‘Opmerkingen’. 

Informatie

Bouwen met Staal 088-3531212 of E-mail opleidingen@bouwenmetstaal.nl

Zonnepanelen, constructie, foto: via M3C