Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Windbelastingen BV/BmS

De windbelasting op constructies wordt in de Eurocode reeks gegeven in EN 1991-1-4. Tijdens deze cursus zullen de achtergronden worden behandeld die ten grondslag aan de rekenregels in EN 1991-1-4 liggen.

« terug naar Cursussen

De windbelasting op constructies wordt in de Eurocode reeks gegeven in EN 1991-1-4. Dit normblad is, samen met de Nationale Bijlage, sinds april 2012 van kracht.

Tijdens deze cursus zullen de achtergronden worden behandeld, die ten grondslag aan de rekenregels in EN 1991-1-4 liggen. Aandacht wordt besteed aan de regels in de Nederlandse Nationale Bijlage en, indien gewenst, ook die van andere landen. Ook is er ruime aandacht voor alternatieve bepalingsmethoden.
Tijdens de cursus is ruime aandacht voor het uitwerken van voorbeelden, waarbij ook de cursisten hun eigen cases in kunnen brengen. De cursist is na afronden van deze cursus in staat te beoordelen hoe de regels voor de windbelasting moeten worden geïnterpreteerd, waar de normen wel of niet voldoen, en welke alternatieven beschikbaar zijn in die gevallen waarin de norm geen uitkomst biedt.

De organisatie van de cursus is een samenwerking van de Stichting Kennisoverdracht Windtechnologie en BV/BmS Opleidingen.

Bestemd voor

Constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, docenten, medewerkers controlerende instanties.

Niveau

post-HBO

Kenniseenheden

Kenniseenheden t.b.v. Constructeursregister: 8 (of 12 met toetsing).
Bij de cursus vindt een toetsing plaats. Cursisten die de toetsing met een voldoende resultaat afronden ontvangen een certificaat. Daarmee komen zij in aanmerking voor 12 Kenniseenheden voor het Constructeursregister.

Tijdsduur

4 middag-avonden van 15.30 tot 20.30 uur.

Wanneer en waar

Data: op de donderdagen 7, 14, 28 november en 12 december 2024.

Locatie: De Vechtsebanen Sports & Businesscampus, Mississipidreef 151, 3565 CE te Utrecht.

Docenten

Ir. Okke Bronkhorst, TNO
Prof. Vincent Denoël, Universiteit van Luik
Ir. Thijs van Druenen, TU Eindhoven
Ir. Liesette La Gasse, TNO
Dr.ir. Chris Geurts, TNO (cursusleider)

Programma

(verschuivingen in volgorde is mogelijk afhankelijk van beschikbaarheid docenten)

Avond 1: Achtergronden bij de stuwdrukken
- Windklimaat en statistiek
- Invloed van terrein, windprofielen
- Definitie stuwdruk
- Voorbeelden Eurocode en uitreiking opdracht

Avond 2: Druk- en krachtcoëfficiënten
- Definities
- Statistische achtergronden
- Overzicht drukken en krachten in de voorschriften
- Voorbeelden

Avond 3: Fluctuerende windbelasting
- Inleiding Dynamica van constructies
- Achtergrond dynamische vergrotingsfactor en invloed afmetingen bouwwerk
- Aero-elastische verschijnselen
- Voorbeelden.

Avond 4: Alternatieven
- Windtunnelonderzoek, CUR Aanbeveling 103
- Gebruik van CFD voor windbelasting op gebouwen
- Behandeling opdracht en ingediende cases

Kosten en studiemateriaal

De prijzen zijn € 1.775 voor bedrijfsleden vereniging BmS en BV; € 2.536 voor overige belangstellenden.
De prijs van de cursus is inclusief een eenvoudige maaltijd. De cursusprijs is exclusief normen en BTW.

Het verdient aanbeveling, dat de cursist vertrouwd is met het werken met de Eurocode serie. Tevens wordt verwacht dat de cursist in het bezit is van NEN EN 1991-1-4 met bijbehorende Nationale Bijlage. Tijdens de cursus zullen de cursisten zelf enige voorbeelden doorrekenen waarvoor een rekenmachine vereist is.

De cursus wordt in samenwerking met Stichting Kennisoverdracht Windtechnologie en BV/BmS Opleidingen georganiseerd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link. Na aanmelding ontvangt u per E-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.