Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Workshops kwaliteitsregeling Montage Staalbouw

Wees goed voorbereid op de eisen van de Wet Kwaliteitsborging die straks gesteld worden!

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Workshops kwaliteitsregeling Montage Staalbouw

Met de kwaliteitsregeling Montage Staalbouw ondersteunen SNS en Koninklijke Metaalunie staalconstructie en staalmontagebedrijven in het voldoen aan de eisen die per 1 januari 2023 binnen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gesteld worden. De kwaliteitsregeling is vanuit de praktijk ontwikkeld in samenwerking met leden en bouwinspectiebureau BouwQ ontwikkeld.

Per 1 januari 2024 is de wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Hierin geldt dat bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1, waaronder bijvoorbeeld eenvoudige bedrijfsgebouwen met kantoorfunctie, voor de controle op de constructieve veiligheid onder een nieuw stelsel vallen. De kwaliteitsregeling Montage Staalbouw is opgesteld voor gevolgklasse 1 en 2 (met het oog op de toekomst).

Binnen het nieuwe stelsel zal Bouw- en Woningtoezicht niet meer de controlerende taak uitvoeren of de bouwplannen voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Er met behulp van een borgingsinstrument en een borger tijdens het ontwerp en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden worden gecontroleerd of het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De papieren controle op basis van de bouwplannen komt te vervallen.

Deze wet is bedoeld om enerzijds de opdrachtgever een betere positie te geven en anderzijds om de bouwkwaliteit te verbeteren. Binnen deze wet krijgt de aannemer meer verantwoordelijkheid voor de gerealiseerde kwaliteit. Hij wordt ook verantwoordelijk voor de verborgen gebreken mits hij kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor deze gebreken (omgekeerde bewijslast).

Aantoonbare gerealiseerde montagekwaliteit

Voor de productie van de constructieve onderdelen geldt dat de kwaliteit is geborgd via uw FPC EN 1090-1 certificering. De montage op de bouwplaats is hierin echter niet meegenomen.

Door de toegenomen verantwoordelijkheid van de aannemer en de eisen die er binnen het stelsel worden gesteld zal de aannemer ook voor de montage op de bouwplaats zekerheid eisen over de gerealiseerde montagekwaliteit. Als uw bedrijf gecertificeerd is voor de regeling Montage Staalbouw, komt u aan deze eis tegemoet en heeft u een streepje voor om voor een opdracht in aanmerking te komen.

Opzet en inhoud van de workshops

De workshops bestaan uit twee middagen, de eerste fysiek (meestal bij Metaalunie in Nieuwegein) en de tweede digitaal. De deelnemers worden, aan de hand van een vooraf verstrekt algemeen beheersingshandboek montage, geholpen een eigen beheersingshandboek Montage staalbouw op te stellen die is afgestemd op de eigen bedrijfsvoering.

1e workshopmiddag:

  • Uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Montageregeling en FPC
  • Opzet van de regeling
  • Opstellen bedrijfsspecifiek montage handboek

2e workshopmiddag

Aan de hand van het door u zelf opgestelde concept montage handboek is het de bedoeling vragen te beantwoorden zodat het mogelijk is het handboek te voltooien. Dit bedrijfsspecifieke montage handboek legt de basis voor een audit om uw bedrijf te certificeren voor de regeling Montage Staalbouw.

Bestemd voor

Staalconstructiebedrijven en staalmontagebedrijven met een FPC EN 1090-1 certificaat met montage in eigen beheer. (dus niet onder regie van de opdrachtgever) CE gemarkeerde constructieve onderdelen met prestatieverklaring afnemen van FPC EN 1090-1 gecertificeerde bedrijven.

Functies: Management, engineers/ tekenaars, werkvoorbereiders, projectleiders, voormannen, montageleiders.

Tijdsduur

2 middagen - 1 middag fysiek van 14.00 uur tot 19.00 uur met lichte avondmaaltijd - 1 middag digitaal van 14.00 uur tot max 17.00 uur in afstemming met de deelnemers. Locatie Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein. 

Waar en wanneer

Workshop     woensdag 29 mei 2024 + online datum nader te bepalen
Workshop     dinsdag 10 september 2024 + online datum nader te bepalen
Workshop     dinsdag 12 november 2024 + online datum nader te bepalen

Minimaal aantal deelnemers 12, maximaal 20 

Kosten

Workshop € 400 exclusief BTW en € 395 exclusief BTW voor het Beheersingshandboek Montage Staalbouw (per deelnemend bedrijf is het verplicht tenminste één handboek aan te schaffen)

N.B.: U kunt voor medewerkers gebruik maken van de PTT-regeling voor de workshop. U dient uw aanvraag voor aanvang aan de workshop bij OOM in te dienen onder vermelding van “workshop kwaliteitsregeling Montage Staalbouw”. De subsidie kunt u niet voor het handboek aanvragen.

klik hier voor de PTT regeling van het OOM.

Aanmelden

U meldt zich aan via een formulier 'meld je aan button' boven aan deze pagina. Bij het opmerkingenveld kunt u aangeven naar welke workshop data de voorkeur uit gaat.
Wij behouden het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde datum, in overleg met deelnemers een andere workshopdatum in te plannen. 
Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details. De factuur volgt per separate E-mail. Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het E-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer. Eventuele overige zaken/vragen kunt u aangeven bij ‘Opmerkingen’, vergeet u niet de voorkeursdatum door te geven.

Deelnemende bedrijven