Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

StudentenSTAALprijs 2021

Het studentenleven is net als vorig jaar flink in de war gestuurd door de pandemie. Voor afstudeerders moet dat extra lastig zijn. Het goede nieuws is dat het toch velen gelukt is hun afstudeerproject te voltooien. Nog beter nieuws is dat de jaarlijkse editie van de studentenSTAALprijs zelfs een record aantal inzendingen heeft mogen ontvangen, maar liefst 29!

« terug naar StudentenSTAALprijs
StudentenSTAALprijs 2021

Leuk is dat ook dit keer de winnaar van de studentenstaalSCHOOLprijs 2021, meedingt in de categorie ‘Bachelor’. Overigens is voorgesteld de prijs voortaan ‘studentenSTAALprijs MBO’ te noemen. De ‘Van Bentumprijs’ voor dunne, koudgevormde staalplaat is dit jaar niet uitgekeerd, omdat dit materiaal in geen enkele inzending prominent aanwezig is. Het bestuur van de prijs gaat zich beraden over een meer algemene prijsomschrijving die zich richt op hedendaagse thema’s.

Net als altijd is de kwaliteit van de inzendingen hoog, in een enkel geval zelfs uitzonderlijk hoog. De jury heeft met plezier alle studies, rapporten, fraaie presentaties en ontwerpen bestudeerd. Dat leverde boeiende en levendige discussies op, helaas wederom via een videoverbinding. Op Masterniveau is de categorie ‘Onderzoek’ alweer veruit in de meerderheid, maar liefst 16 inzendingen ten opzichte van 7 inzendingen in de categorie ‘Architectuur’. Vanwege dit grote aantal onderzoeken en de vergelijkbare hoge kwaliteit, heeft de jury besloten in deze categorie twee tweede prijzen toe te kennen.

De trend dat onderzoeken steeds wetenschappelijker worden, zoals vorig jaar is geconstateerd, zet door. Technische universiteiten richten zich meer en meer op onderzoek op materiaalniveau. Voor de constructiepraktijk betekent dit dat afgestudeerden minder op de praktische kant van het constructie-ontwerp gericht zijn, maar meer gericht op de onderzoekende kant van het vak. Veel van deze wetenschappelijke studies behandelen thema’s die in het nieuws zijn, zoals ‘vermoeiing’ en ‘duurzaamheid’, in de ruimste betekenis van dit begrip. Ingestorte daken, tribunes en scheuren in brugdekken en zeker niet in de laatste plaats de klimaatproblematiek, maken onderzoek naar deze thema’s maatschappelijk relevant. Onderzoeken naar vermoeiing zijn soms zoektochten naar onorthodoxe oplossingen of trachten door diepgang het probleem juist preciezer in kaart te brengen. Vorig jaar constateerde de jury met enige spijt, dat de diep wetenschappelijke studies steeds minder toegankelijk zijn voor niet-constructeurs. Dat is nu niet anders. De massale inzet van complexe computerprogrammatuur maken de constructieve keuzes minder inzichtelijk. Constructieve variantenstudies komen nauwelijks nog voor. Onderzoek en analyse lijkt op alle opleidingsniveaus steeds belangrijker te worden. Ook op Bachelor niveau wordt onderzoek en analyse belangrijker.

In de Master opleiding Architectuur aan de technische universiteiten wordt zoveel aandacht besteed aan onderzoek en analyse, dat een uitgewerkt integraal eindontwerp soms in de verdrukking raakt. Het resultaat van de analyses vertalen naar een goed ontwerp, is een vaardigheid die niet iedereen meer hoeft te beheersen, zo lijkt het. Het conceptueel denken wordt extremer, maar een adequate  vertaling naar de werkelijkheid wordt niet altijd bereikt. Toch is er zeker reden tot optimisme. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, zoals de inzendingen van de prijswinnaars laten zien. Ook bij de niet prijswinnaars is veel kwaliteit en innovativiteit te ontdekken. De vakgebieden van architect en constructeur zijn onderhevig aan veranderingen, zoals ook de maatschappij verandert. Wat blijft is de noodzaak tot vernieuwing en maatschappelijke relevantie. Gelukkig zijn die thema’s bij de inzendingen ruimschoots aanwezig.

De studentenSTAALprijs vervult een belangrijke functie in de verspreiding van vernieuwende ideeën door de inzendingen te publiceren. Voor de deelnemers is de aandacht voor het afstudeerwerk vaak de start van een succesvolle carrière. Dit kan niet genoeg worden benadrukt. De vernieuwende toepassingen van staal die uit het afstudeerwerk naar voren komen, verdienen een brede kennisverspreiding. Dit kan anderen inspireren of aanleiding zijn voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Daarom doet de jury net als voorgaande jaren een dringende oproep: ‘Docenten en studenten, ook Bachelorstudenten, zend afstudeerwerk in. Publicatie is nuttig voor het hele vakgebied!’

Meer informatie

Het volledige juryrapport van de studentenSTAALprijs 2021 is hier te downloaden. De persberichten zijn hier te downloaden in word- en pdf-formaat. Foto's voor persuitingen zijn in lage resolutie hier te downloaden. De prijsuitreiking zal te zien zijn op het YouTube-kanaal van Bouwen met Staal.